Wednesday, September 21, 2011

berbedak-bedak

bahagi untuk empat tempat

ramai boleh merasa

Perkamusan, Wilayah Selatan

Hairani & Zainab

No comments:

Post a Comment